IP của bạn là: 3.236.232.99

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/137-patch-panel-24-port-cat6.htm Thanh đấu nối Patch Panel 24 port Cat6 Commscope hàng chính hãng